برای استفاده از لوگوی تبریک روز جهانی کوروش بزرگ ( گوشه راست )، کدهای داخل جعبه را کپی نموده و در قسمت تنظیمات وبلاگ و یا ابتدای کدهای قالب خود قرار بدهید. ...

هفتم آبانماه روز جهانی کوروش بزرگ

هفتم آبانماه روز جهانی کوروش بزرگ
روز کوروش بزرگ روز ۷ آبان (۲۹ اکتبر) است که تاریخ نویسان آن را روز ورود کوروش به بابل و صدور منشور کوروش می‌دانند. این روز به پیشنهاد سازمان بین المللی نجات پاسارگاد٬ انتخاب و نام‌گذاری شده است. این روز تاکنون بطور رسمی در تقویم ایران ثبت نشده است. این روز به مناسبت پایان تصرف امپراتوری بابل به دست سپاه هخامنشیان (۲۹ اکتبر سال ۵۳۹ پیش از میلاد) و پایان دوران ستمگری در جهان باستان انتخاب شده‌است.۲۵۴۴ سال پیش در همین روز اعلامیه تاریخی کوروش بزرگ در زمینه حقوق افراد و ملل انتشار یافته بود که نخستین سنگ بنای یک دولت جهانی با منافع مشترک بشمار می‌آید.
نقل از ویکیپدیا